DOSTAWCY

§1 Produkt/usługa wspierająca Customer Support

W tej kategorii siła głosów rozkładała się następująco: 30% Internauci oraz 70% Jury

Kryteria dla Jurorów:

1.Liczba wdrożeń/sprzedanych abonamentów w ostatnim roku (listopad-listopad.)

2. Liczba możliwych integracji z narzędziami zewnętrznymi.

3. Stopień unikatowości rozwiązania - opisz, które funkcjonalności stanowią najwyższą wartość dla końcowego użytkownika i są unikatowe względem oferty konkurencji.

4. Czy rozwiązanie posiada (jeśli tak to jakie) funkcje, które umożliwiają analizę przetwarzanych danych i w konsekwencji wspomagają optymalizację procesów w firmie.

§ 2 Rozwiązanie wspierające zarządzanie biznesem internetowym

W tej kategorii siła głosów rozkładała się następująco: 10% Internauci oraz 90% Jury

Kryteria dla Jurorów:

1. Poziom bezpieczeństwa - jak chronione są zbierane przez aplikację dane.

2. Liczba Klientów, którzy wdrożyli rozwiązanie firmy (listopad-listopad).

3. Liczba lat od debiutu rynkowego na polskim rynku.

4. Funkcjonalności, które pozwalają analizować i optymalizować procesy w firmie.

5. Stopień unikatowości rozwiązania - opisz, które funkcjonalności stanowią najwyższą wartość dla końcowego użytkownika i są unikatowe względem oferty konkurencji.

6. Wymień obszary w firmie, które mogą najbardziej skorzystać dzięki zastosowaniu narzędzia.

§ 3 Rozwiązanie wspierające generowanie sprzedaży

W tej kategorii siła głosów rozkładała się następująco: 30% Internauci oraz 70% Jury

Kryteria dla Jurorów:

1. Wskaż czy i w jaki sposób rozwiązanie, pomimo jego charakteru sprzedażowego, stanowi dla konsumenta wartość lub pomoc w procesie zakupu.

2. Liczba Klientów, którzy wdrożyli rozwiązanie firmy (listopad-listopad).

3. Liczba lat na polskim rynku od momentu debiutu rynkowego.

4. Opisz model biznesowy charakteryzujący narzędzie (np. opłata za wdrożenie / opłata subskrypcyjna, prowizja od sprzedaży).

5. Funkcjonalności, które pozwalają analizować i optymalizować procesy w firmie.

6. Stopień unikatowości rozwiązania - opisz, które funkcjonalności stanowią najwyższą wartość dla końcowego użytkownika () i są unikatowe względem oferty konkurencji.

§ 4 Produkt/usługa wspierająca logistykę e-sklepu

W tej kategorii siła głosów rozkładała się następująco: 20% Internauci oraz 80% Jury

Kryteria dla Jurorów:

1. Opis rozwiązania.

2. Kluczowa innowacja/wartość dla wdrażającego rozwiązanie.

3. Kluczowa innowacja/wartość dla końcowego odbiorcy - konsumenta (jeśli występuje).

4. Model biznesowy / zasada korzystania z produktu/usługi.

5. Zasięg usługi (lokalny/krajowy/międzynarodowy).

§ 5 Firma dostawcza

W tej kategorii siła głosów rozkładała się następująco: 20% Internauci oraz 80% Jury

Kryteria dla Jurorów:

1. Opis rozwiązania.

2. Model biznesowy / sposób korzystania przez wdrażającego / minimalny próg wejścia.

3. Kluczowa innowacja/wartość dla wdrażającego rozwiązanie w porównaniu do podobnych rozwiązań na rynku.

4. Kluczowa innowacja/wartość dla końcowego odbiorcy = konsumenta (jeśli występuje).

5. Zasięg usługi (lokalny/krajowy/międzynarodowy).

6. Zaplecze techniczne/infrastrukturalne pozwalające na świadczenie usługi na profesjonalnym poziomie.

§ 6 Operator płatności

W tej kategorii siła głosów rozkładała się następująco: 50% Internauci oraz 50% Jury

Kryteria dla Jurorów:

1. Opis rozwiązania.

2. Liczba wdrożeń w ostatnim roku (listopad-listopad).

3. Jakie mechanizmy/certyfikaty zapewniają bezpieczeństwo transakcji na poziomie formalnym oraz technicznym.

4. Funkcjonalności wpływające wprost na zwiększenie konwersji po stronie firmy wdrażającej rozwiązanie.

5. Kluczowa innowacja będąca korzyścią dla klienta i/lub użytkownika - wdrożona w ostatnim roku (listopad-listopad).

6. Funkcjonalności wpływające na możliwość wykorzystania usługi w środowisku multi-channel (desktop, mobile).

§ 7 Platforma/oprogramowanie sklepowe

W tej kategorii siła głosów rozkładała się następująco: 40% Internauci oraz 60% Jury

Kryteria dla Jurorów:

1. Liczba integracji z innymi rozwiązaniami.

2. Liczba klientów w ostatnim roku (listopad-listopad).

3. Funkcjonalności wpływające na możliwość wykorzystania usługi w środowisku multi-channel.

4. Opisz główne punkty związane z gwarancją poziomu usługi.

5. Opisz funkcjonalności związane z obszarem analityki ruchu i analityki sprzedaży wyróżniające rozwiązanie spośród innych.

§ 8 Debiut roku - produkt/usługa

W tej kategorii siła głosów rozkładała się następująco: 40% Internauci oraz 60% Jury

Kryteria dla Jurorów:

1. Opisz dlaczego zasługujesz na wygraną.

2. Wypunktuj kluczowe innowacje, wyróżniki spośród podobnych rozwiązań.

3. Plany rozwojowe związane z projektem.

§ 9 Debiut roku - aplikacja SaaS

W tej kategorii siła głosów rozkładała się następująco: 40% Internauci oraz 60% Jury

Kryteria dla Jurorów:

1. Opisz dlaczego zasługujesz na wygraną.

2. Wypunktuj kluczowe innowacje, wyróżniki spośród podobnych rozwiązań.

3. Plany rozwojowe związane z projektem.

§ 10 Produkt/usługa wspierająca międzynarodową ekspansję e-sklepów

W tej kategorii siła głosów rozkładała się następująco: 20% Internauci oraz 80% Jury

Kryteria dla Jurorów:

1. Klienci z których rynków mogą korzystać z rozwiązania?

2. W dotarciu na które rynki pozwala rozwiązanie?

3. Liczba klientów w PL (listopad-listopad).

4. Liczba klientów spoza PL (listopad-listopad).

5. Kluczowe innowacje wyróżniające rozwiązanie na tle konkurentów.

6. Obszary/procesy, które pozwala wesprzeć rozwiązanie.

§ 11 Rozwiązanie infrastrukturalne

W tej kategorii siła głosów rozkładała się następująco: 20% Internauci oraz 80% Jury

Kryteria dla Jurorów:

1. Liczba wdrożeń (listopad-listopad).

2. Kluczowe innowacje wyróżniające rozwiązanie na tle konkurentów.

3. Wymień kluczowych klientów.

4. Opisz dlaczego zasługujesz na wygraną.

5. Obszary/procesy, które pozwala wesprzeć rozwiązanie.

6. Zaplecze techniczne/infrastrukturalne pozwalające na świadczenie usługi na profesjonalnym poziomie.

E-SKLEPY

§ 12 Najbardziej angażujące wykorzystanie video

W tej kategorii siła głosów rozkładała się następująco: 40% Internauci oraz 60% Jury

Kryteria dla Jurorów:

1. Jak dużą grupę społeczności udało się zaangażować w ostatnim roku (przez zaangażowanie rozumiemy bezpośrednią interakcję).

2. Opisz dokładnie w jaki sposób tworzony jest kontent video?

3. Na ile strategia pozyskiwania ruchu, kreowania marki czy komunikacji opiera się na kontencie video?

4. Wskaż przykłady (adresy URL) treści video, które uważasz za najbardziej wyróżniające się.

§ 13 Najbardziej ludzka strategia social media

W tej kategorii siła głosów rozkładała się następująco: 60% Internauci oraz 40% Jury

Kryteria dla Jurorów:

1. Jaki typ treści prezentuje Twoja firma w social media? (Opisz i podaj min 3 przykłady - linki )

2. Co stanowi głównym punkt/zamysł Twojej strategii wykorzystania kanałów społecznościowych?

3. Przykłady treści, które uważasz za najbardziej wyróżniające się i charakteryzujące Twój styl komunikacji produktów i/lub DNA firmy?

4. Jaką część sprzedaży (%) generują treści publikowane w kanałach social media?

5. W jaki sposób tworzone są treści (agencja, zasoby wewnętrzne)?

6. W jaki sposób prowadzona jest analityka związana z treściami?

7. Podaj przykłady interakcji między Tobą a internautami.

§ 14 Spójność doświadczenia zakupowego w różnych kanałach sprzedaży

W tej kategorii siła głosów rozkładała się następująco: 40% Internauci oraz 60% Jury

Kryteria dla Jurorów:

1. Opisz wszystkie kanały informacji o produktach oraz sprzedaży, które udostępniasz swoim klientom.

2. Opisz działania, które zostały podjęte przez firmę by zapewnić spójność doświadczenia zakupowego.

3. W jaki sposób mierzone są różnice wykorzystywania różnych kanałów sprzedaży?

4. Opisz podstawowe różnice występujące w kanałach sprzedaży.

5. Opisz scenariusze zakupu / zwrotu towaru / reklamacji kiedy klient korzysta z kilku kanałów kontaktu/sprzedaży.

6. Dodatkowe informacje (link do strony www, zrzut ekranu do strony mobilnej).

§ 15 Nowatorskie wykorzystanie technologii mobilnych

W tej kategorii siła głosów rozkładała się następująco: 40% Internauci oraz 60% Jury

Kryteria dla Jurorów:

1. Opisz na czym polega nowatorskość wykorzystania technologii mobilnych przez Twoją firmę.

2. Podaj przykłady nowatorskiego wykorzystania technologii mobilnych (możesz dodać zdjęcia, URLe).

3. Opisz obszary, na które mają wpływ przedstawione przykłady.

4. Opisz w jaki sposób prowadzona jest analityka związana z wykorzystaniem rozwiązań mobile.

§ 16 Najlepsza strategia utrzymania klientów

W tej kategorii siła głosów rozkładała się następująco: 30% Internauci oraz 70% Jury

Kryteria dla Jurorów:

1. Opisz dlaczego uważasz, że realizowana przez Ciebie strategia utrzymania klientów jest najlepsza.

2. Opisz charakter strategii - w jaki sposób stanowi ona (bezpośrednią i pośrednią) wartość dla klienta.

3. Jakimi kanałami realizowana jest strategia utrzymania Klientów.

4. Opisz w jaki sposób dokonywana jest analiza efektywności strategii i wprowadzane są ew. zmiany.

5. Opisz wyniki, które uzyskałeś po wdrożeniu tej strategii.

§ 17 Ekspansja zagraniczna e-sklepu

W tej kategorii siła głosów rozkładała się następująco: 30% Internauci oraz 70% Jury

Kryteria dla Jurorów:

1. Jakie są proporcje rynku “natywnego”/krajowego do tego lub tych, na które udało się dokonać ekspansji? (% lub wielkość sprzedaży)

2. Opisz na ile różni się (pod kątem komunikacji, strategii sprzedaży) strategia związana z rynkiem lokalnym a rynkami, na które udało się dokonać ekspansji.

3. Opisz strategię dalszej ekspansji (w perspektywie roku).

4. Opisz kluczowe działania, które firma musiała podjąć w ramach procesu ekspansji.

5. Opisz obszary firmy, które uległy transformacji w ramach procesu ekspansji zagranicznej.

6. Podaj adres internetowe lokalnych wersji e-sklepu.

AGENCJE

§ 18 Najlepsza agencja wdrożeniowa/integracyjna

W tej kategorii siła głosów rozkładała się następująco: 20% Internauci oraz 80% Jury

Kryteria dla Jurorów:

1. Opisz pierwsze z 3 najważniejszych wdrożenia w 2016 roku (podaj adresy URL; wyzwania, zgłoszone przez Klienta).

2. Opisz nakład pracy, kluczowe technologie, kompleksowość powyższego wdrożenia po stronie Agencji.

3. Opisz w jaki sposób powyższe wdrożenie przyczyniło się do zmiany konkurencyjności po stronie Klienta Agencji.

4. Opisz w jaki sposób przeprowadzana była analiza przed-wdrożeniowa.

5. Opisz w jaki sposób monitorowane były efekty wdrożenia.

6. W jaki sposób Agencja dzieli się zdobywaną wiedzą ze światem? (działania content marketingowe, eventy, inne)

§ 19 Najlepsza agencja generująca sprzedaż

W tej kategorii siła głosów rozkładała się następująco: 20% Internauci oraz 80% Jury

Kryteria dla Jurorów:

1. Opisz jedną z 3 najważniejszych kampanii w 2016 roku pod kątem zaangażowanych środków i osiągniętych rezultatów.

2. Opisz wykorzystane przez Agencję kanały generowania sprzedaży.

3. Opisz wygenerowane rezultaty (minimum % wzrost ……odwiedzin, konwersji).

4. Opisz w jaki sposób przeprowadzana była analiza przed kampanią.

5. Opisz w jaki sposób monitorowane były efekty kampanii.

6. Wskaż pozasprzedażowe efekty kampanii.

7. W jaki sposób Agencja dzieli się zdobywaną wiedzą ze światem? (działania content marketingowe, eventy, inne)